Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 8:00 - 20:00
Dagrenovation 2022
Dagrenovation afhentes onsdage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37, 39, 41
Aflevering af grønt 2022
Fra kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
3/4, 17/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 10/7, 24/7, 7/8, 21/8, 4/9, 18/9, 2/10, 16/10, 30/10
Kalender
<< August 2022 >>
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Ingen begivenheder

Old Køb og salg af kolonihave

Salg/Køb af kolonihave

 

Salg eller overdragelse kan ikke foregå uden inddragelse af bestyrelsen, da køber skal godkendes af foreningen.

 

Både køber og sælger bør læse nedenstående anvisninger!

 

ALLE henvendelser skal ske til ”bvs@ahkildegaarden.dk” og der skal oplyses:

 

 • havenummer

 • haveadresse

 • navn

 • telefonnummer

 • mailadresse

Ikke-medlemmer giver med deres henvendelse samtykke til at ovenstående persondata behandles i foreningen.

 

Såfremt man ikke har mulighed for at henvende sig via mail, kan man møde på kontoret i kontortiden.

 

Salg af kolonihave

OBS – SÆLGER opfordres indtrængende til ALDRIG at overlade hus eller have til en eventuel køber, før der er underskrevet kontrakt.

 

Forudsætninger for salg

Bebyggelsen og have skal overholde gældende regler. Der skal foreligge en vurderingsrapport inden et salg kan gennemføres. Vurderingsrapporten må ikke være over 1 år gammel.

 

Sælger må ikke sælge til en pris højere end den maksimalt tilladte salgspris jf. vurderingsrapporten.

 

Bestyrelsen kan i et vist omfang hjælpe med det nødvendige papirarbejde/købskontrakt.

 

SÆLGER skal, inden salg kan gennemføres, fremvise en officiel tingbogsudskrift uden pant. Tingbogsudskriften må ikke være mere end 3 mdr. gammel.

Se evt. ”brugsanvisning til tingbogsudskrift”

Når tingbogsudskrift er fremskaffet, sendes denne til ”bvs@ahkildegaarden.dk”.

 

Informationer til foreningen

Sælger skal fremsende oplysninger om

 

 • aftalt salgspris

 • dato, hvor prisen er blevet aftalt af Sælger og Køber (aht. Fortrydelsesperiode)

 • løsøreliste underskrevet af køber og sælger

 • brandforsikringsforhold (selskab og policenummer)

 • sælgers bankoplysninger (reg.nr., kontonr.)

 • Købers navn

 • Købers adresse

 • Købers cpr-nr (evt. alene fødselsdato)

 • Købers tlf.nr.

 • Købers email

til ”bvs@ahkildegaarden.dk”

 

Salgskontrakt og underskriftsmøde

Salgsudvalget sender et udfyldt udkast til købskontrakt til godkendelse af både køber og sælger samt forslag til datoer, hvor møde kan holdes og kontrakten kan underskrives.

Bemærk at som udgangspunkt er dato for underskrivelse også dato for overdragelse.
Såfremt der ønskes en overdragelsesdato efter underskrivelsen, kan der blive pålagt et yderligere gebyr som følge af det ekstra administrative arbejde.

Når både sælger og køber har godkendt kontrakten, aftales den endelige dag for underskrivelse og overdragelse af kolonihaven.

 

På overdragelsesdagen skal Sælger medbringe det gamle andelsbevis til annullering. 

Sælger og køber skal hver især medbringe mindst ét myndigt vidne til kontraktunderskrivelsen.

 

Når foreningens kasserer har modtaget købers indbetaling og evt. tinglysning er på plads, afregnes evt. kautionslån, vandafregning incl. udregningsgebyr, salgsgebyr samt evt. anden gæld til foreningen. Restbeløbet udbetales til Sælger’s bankkonto – normalt senest 30 dage efter at betingelserne for udbetaling er opnået.

 

-oOo-

Køb af kolonihave

OBS - KØBER opfordres indtrængende til ALDRIG at underskrive noget som helst uden FORUDGÅENDE kontakt til foreningen.

 

Foreningsmæssige krav til køber
INDEN underskrift
skal køber sikre sig, at køber kan optages som medlem og at salget foregår efter de regler, foreningen er underlagt:

 

 • Køber skal jf. foreningens regler have rådighed over en helårsbolig i hovedstadsområdet

 • Køber skal fremsende bopælsattest til ”bvs@ahkildegaarden.dk”. Attesten skal som minimum indeholde navn, adresse, fødselsdato, statsborgerskab samt folkeregisteradresse for de seneste 8 år. Bopælsattesten fremsendes INDEN aftale mellem køber og sælger er indgået. Attesten fremskaffes via ”Borger.dk”

 • Køber må ikke have anden kolonihave i en forening under Kolonihaveforbundet

 

Skøde

Som køber skal man være opmærksom på, at hvis der tidligere har været tinglyst adkomst/skøde på huset, skal der udarbejdes skøde. Dette skøde kan først udarbejdes efter overdragelsen og er forbundet med omkostninger. Køber kan selv bestemme, hvem der skal udarbejde skøde.

 

Salgskontrakt og underskriftsmøde

Salgspris kan ikke overskride den maksimale salgspris, som fremgår af vurderingsrapporten.

Sælger kan ikke gøre salget betinget af samtidig køb af løsøre.

 

Normalt er det sælger der sikrer, at foreningen modtager oplysninger om køber (navn og adr. m.m.).

 

Bemærk at som udgangspunkt er dato for underskrivelse også dato for overdragelse.

Køber skal til kontraktunderskrivelsen medbringe:

 • legitimation med cpr.nr. (pas eller kørekort)

 • myndigt vidne

 

Køber skal senest 3 bankdage før underskrivelse af kontrakt indbetale/deponere den aftalte salgspris til foreningens konto 8401 1752981 mærket "Dep Have <nr>" (eks. ”Dep Have 509”).

 

Foreningen anbefaler, at der IKKE udbetales penge direkte til Sælger, hverken helt eller delvist og hverken før, under eller efter salget.

 

Køber skal betale et optagelsesgebyr jf.vedtægterne § 29

Fremgangsmåde for indbetaling vil fremgå af foreningens udkast til købskontrakt.