Kildegaardens købmand
Åben alle ugens dage
9:00 - 19:00
Renovation
Alle havers daglige affald skal håndteres ved de to affaldsstationer. Man skal sortere i pap, papir, plast, metal, glas, madaffald og restaffald. Miljøaffald afleveres i miljøskab ved grøntgården.
Aflevering af grønt 2024
Kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
31/3, 14/4, 28/4
12/5, 26/5
09/6, 23/6
07/7, 21/7
04/8, 18/8
01/9, 15/9, 29/9
13/10, 27/10
Kalender
<< Juli 2024 >>
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I morgen: Flere:
Salg/Køb af kolonihave

Opdateret februar 2022

Salg/Køb af kolonihave

Salg eller overdragelse kan ikke foregå uden inddragelse af bestyrelsen, da køber skal godkendes af bestyrelsen.

Både køber og sælger bør læse nedenstående anvisninger!

ALLE henvendelser skal ske til ”bvs@ahkildegaarden.dk” og der skal oplyses:

  • havenummer

  • haveadresse

  • navn

  • telefonnummer

  • mailadresse

Ikke-medlemmer giver med deres henvendelse samtykke til at ovenstående persondata behandles i foreningen v/bestyrelsen. 

Såfremt man ikke har mulighed for at henvende sig via mail, kan man møde på kontoret i kontortiden.


Salg af kolonihave

OBS – SÆLGER opfordres indtrængende til ALDRIG at overlade hus eller have til en eventuel køber, før kontrakt er underskrevet og overtagelsesdagen er indtrådt.

Forudsætninger for salg

Bebyggelse og have skal overholde gældende regler og alene sælger er ansvarlig for dette. Der skal foreligge en vurderingsrapport inden et salg kan gennemføres. Vurderingsrapporten må ikke være over 1 år gammel. 

Sælger må ikke sælge til en pris højere end den maksimalt tilladte salgspris jf. vurderingsrapporten.

Fra marts 2021 foregår salg via ejendomsmægler. Sælger kan henvende sig til ejendomsmægler Ole Sauer, Præstevænget 2B, 1., 2750 Ballerup, tlf. 44661515, mail os@olesauer.dk for udarbejdelse af overdragelseskontrakt og salg.

SÆLGER skal, inden salg kan gennemføres, fremvise en officiel tingbogsudskrift uden pant. Tingbogsudskift må ikke være mere end 3 mdr. gammel. Ole Sauer vil guide sælger.

Alternativt kan sælger selv fremskaffe tingbogsattest, dette anbefales dog ikke da det flere gange er konstateret at anmodning af tingbogsudskriftet ikke er udfyldt korrekt og dermed forekommer der fejl.

Al information gives til Ole Sauer, der informerer bestyrelsen. 

Salgskontrakt og underskriftsmøde

Al kontakt omkring salgskontrakt foregår ved ejendomsmægler Ole Sauer, der efterfølgende kontakter bestyrelsen.

Bestyrelsen indkalder køber til et informations- og velkomstmøde. Efter dette møde kontakter bestyrelsen ejendomsmægleren, der herefter fortsætter salgsarbejdet.

Købesum deponeres hos ejendomsmægleren. Pr. overtagelsesdatoen meddeler Sælger og Køber i forening vandmålerstand til foreningen, hvorefter foreningen opgør sit tilgodehavende. Dette meddeles af foreningen til ejendomsmægleren, der derefter udbetaler provenuet til Sælger.

 -oOo-


Køb af kolonihave

OBS - KØBER opfordres indtrængende til ALDRIG at underskrive noget som helst uden FORUDGÅENDE kontakt til bestyrelsen.

Foreningsmæssige krav til køber
INDEN underskrift skal køber sikre sig, at køber kan optages som medlem og at salget foregår efter de regler, foreningen er underlagt:

  • Køber skal jf. foreningens regler have rådighed over en helårsbolig i hovedstadsområdet.

  • Køber skal fremsende bopælsattest. Attesten skal som minimum indeholde navn, adresse, fødselsdato, statsborgerskab samt folkeregisteradresse for de seneste 8 år. Bopælsattesten fremsendes til ejendomsmægler Ole Sauer. Attesten fremskaffes via ”Borger.dk”

  • Køber må ikke have anden kolonihave i en forening under Kolonihaveforbundet.

Skøde

Som køber skal man være opmærksom på, at hvis der tidligere har været tinglyst adkomst/skøde på huset, skal der udarbejdes skøde. Dette skøde kan først udarbejdes efter overdragelsen og er forbundet med omkostninger. Køber kan selv bestemme, hvem der skal udarbejde skøde, ejendomsmægler Ole Sauer tilbyder at udføre dette arbejde.

Salgskontrakt og underskriftsmøde

Salgspris kan ikke overskride den maksimale salgspris, som fremgår af vurderingsrapporten.

Sælger kan ikke gøre salget betinget af samtidigt køb af løsøre.

Som følge af hvidvaskningsdirektivet SKAL hele salgssummen indbetales via en bank. Det anbefales at deponere salgssummen – f.eks via ejendomsmægleren. Dette vil sikre såvel Sælger som Køber bedst muligt.

Køber skal betale et optagelsesgebyr jf. vedtægterne § 29.

Fremgangsmåde for indbetaling vil blive orienteret ved informations- og velkomstmødet.