Kildegaardens købmand
Åben alle ugens dage
9:00 - 19:00
Renovation
Alle havers daglige affald skal håndteres ved de to affaldsstationer. Man skal sortere i pap, papir, plast, metal, glas, madaffald og restaffald. Miljøaffald afleveres i miljøskab ved grøntgården.
Aflevering af grønt 2024
Kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
31/3, 14/4, 28/4
12/5, 26/5
09/6, 23/6
07/7, 21/7
04/8, 18/8
01/9, 15/9, 29/9
13/10, 27/10
Kalender
<< Juli 2024 >>
Ma Ti On To Fr
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
I morgen: Flere:
Før du bygger

Før du bygger

 

Henvend dig ALTID til ”bvs@ahkildegaarden.dk”, før du igangsætter byggeri !

Accept SKAL være udstedt af Bestyrelsen INDEN igangsætning.

Ved ALLE henvendelser, skal der oplyses:

 • havenummer,

 • haveadresse,

 • navn,

 • telefonnummer

 • mailadresse

 

samt beskrives, hvad henvendelsen vedrører (nybyggeri, tilbygning eller ombygning).

Såfremt du ikke har mulighed for at henvende dig via mail, kan du møde på kontoret i kontortiden.

 

Regler

Alle ny- og tilbygninger skal opføres efter Ballerup Kommunes retningslinjer og bestemmelser for A/H Kildegaarden samt foreningens vedtægt.

Under byggeplanlægningen er det vigtigt at sikre, at reglerne overholdes.

Du skal derfor tjekke både deklaration/lokalplan og vedtægt!

Vær specielt opmærksom på krav til kvadratmeter, højde, placering og ydermaterialer.

I henhold til foreningens love skal et hus være beklædt med træ eller trælignende materialer.

 

Byggeaccept er et krav ved enhver ændring af bebyggelsen, herunder også installation/ændring af brændeovn – Og skal udstedes inden byggestart !

 

Processen for byggeaccept består af følgende: (se vedtægt § 20)

 1. Medlem: Bestilling og betaling af byggegebyr jfr. vedtægt

 2. Medlem: Indsendelse af dokumentation/tegninger til foreningen

 3. Forening: Udstedelse af byggeaccept, (at bebyggelse m.m. overholder foreningens regler)

 4. Medlem: Meddelelse om igangsætning af byggeri

 5. Medlem: Foreløbig færdigmelding af bebyggelsens ydre rammer (senest 1 år efter byggeriets igangsætning)

 6. Medlem: Endelig færdigmelding (senest 2 år efter byggeriets igangsætning)

 7. Forening: Kontrol og endelig accept

 

 

 1. Bestilling

Såfremt man ønsker ændringer i byggeri (tilbygge, ombygge eller nybygge), skal der indbetales byggesagsgebyr og der skal før igangsætning indleveres dokumenter, der beskriver byggeriet.

 

Behandlingen starter først, når der er indbetalt gældende gebyr til foreningens konto 8401 1153289 i Merkur Bank mærket "Byg Have <nr>" (eks: ”Byg Have 507”).

Hvis der skrives noget andet, vil behandlingen blive forsinket!

Byggesagsgebyrets størrelse kan ses i § 29 i foreningens vedtægter.

Såfremt medlem ikke har email, skal der afleveres 2 adresserede og frankerede A4-konvolutter til fremsendelse af godkendelsesdokument/er.

 

 

 1. Indsendelse af dokumentation - SKAL ske INDENarbejdet påbegyndes

Tegninger og materiale-liste skal indsendes til bvs@ahkildegaarden.dk eller det kan afleveres på kontoret i kontortiden.

 

Tegningerne skal indeholde

 • Tegninger af det planlagte byggeri med angivelse af alle mål

  • plantegning af byggeriet – med angivelse af mål (alle mål er udvendige mål)

  • snittegning af byggeriet – med angivelse af højder for hhv tag og tagryg (måles fra grunden)

  • Tegning af grunden med omrids af alle bygninger samt afstand til skel fra nærmeste væg

 

Materiale-listen skal tydeligt specificere hvilke materialer, der benyttes til

 • fundament,

 • yderbeklædning

 • tag

 

Alle dokumenter skal være noteret med:

 • Havenr

 • Haveadresse

 • Medlemsnavn

 • Dato

 • Underskrift af haveejer

 

Brændeovn
Såfremt du ønsker at installere en brændeovn i dit kolonihavehus, skal du indtegne brændeovnens og skorstenens placering i huset på en tegning.

Tegningen skal du aflevere med en ansøgning til bvs@ahkildegaarden.dk

Når brændeovn og skorsten er opsat, skal du tilmeldes skorstensfejer.

Kopi af skorstensattest skal afleveres til foreningen efter syn og godkendelse.

 

 

 1. Udstedelse af Byggeaccept

Der SKALaltid foreligge accept fra foreningen, INDEN byggeriet påbegyndes!

 

Byggeudvalget gennemgår tegninger samt besigtiger haven og evt. eksisterende bebyggelse for at kontrollere, om kommunale og foreningsmæssige krav til bebyggelse overholdes.

 

Når du har modtaget en accept kan du påbegynde dit byggeri – ikke før.

 

Accepten gælder 1 år fra godkendelsesdato og selve byggearbejdet skal være påbegyndt i denne periode.

Er byggeriet ikke påbegyndt inden 1 år bortfalder byggeaccepten, og der skal søges på ny.

 

 1. Igangsætning

Havemedlem skal meddele til (bvs@ahkildegaarden.dk) når byggeri igangsættes.

 

 1. Foreløbig færdigmelding

Når de ydre rammer er færdige skal havemedlem færdigmelde til bvs-koordinator (bvs@ahkildegaarden.dk ) senest 1 år efter byggeigangsætning.

 

 

 1. Endelig færdigmelding

Den endelig færdigmelding skalskesenest 2 år efter byggeriets igangsætning.

 

 1. Kontrol og accept

Når færdigmeldingen er modtaget vil byggeudvalget besigtige byggeriet og kontrollere, at det er opført jfr. indleverede tegninger og at bebyggelsen overholder gældende byggekrav.

Endelig byggeaccept fremsendes herefter til havemedlem

 

Såfremt der er installeret en brændeovn eller en skorsten, skal der afleveres kopi af skorstensfejerens godkendelse.

 

Såfremt byggeriet ikke overholder gældende regler og retningslinjer skal det ombygges så det er lovligt

 

 • Manglende tilbagemelding eller overskridelse af byggefrister medfører et gebyr jf. foreningens vedtægt § 29.