Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 9:00 - 19:00
Dagrenovation 2021
Dagrenovation afhentes onsdage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37, 39, 41
Aflevering af grønt 2021
Fra kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
4/4, 18/4, 2/5, 16/5, 30/5, 13/6, 27/6, 11/7, 25/7, 8/8, 22/8, 5/9, 19/9, 3/10, 17/10, 31/10
Kalender
<< April 2021 >>
Ma Ti On To Fr
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

Ingen begivenheder

Fællesarbejde

Nu nærmer vi os sæson afslutningen og det på en meget underlig sæson, en Corona sæson.
Fællesarbejde har også været anderledes i år, vi har også været sammen hver for sig.
Mange har allerede benyttet sig af , at udføre deres fællesarbejde, men en del mangler.

Derfor vil vi fortsætte muligheden for Fællesarbejde frem til lørdag d. 31-10-2020.
Er man ikke registreret i medlemssystemet denne dag, vil man få en afgift på 600 kr. , helt som det ellers plejer at være.

Hvordan gør man så ?

Det har været beskrevet et par gange, men her får I den igen:

I finder selv et område i foreningen der trænger til en kærlig hånd.

Hvis det er et stort arbejde f.eks rydning af fremmedvækster i beplantninger, så kan man være flere haver der går sammen, husk at skrive havenumre.

I skriver til fællesarbejdsmailen, får ok til Jeres forslag og udfører det. Det er muligt I får et nej, hvis der i området allerede er andre der skal arbejde.

Når i er færdige, så laver i en bunke med grøntaffald og lægger det ud til vej, ikke på vejen.

Til slut skriver I igen til fællesarbejdsmailen og fortæller I er færdige. I kan evt. lægge før og efter billeder som dokumentation.

Tak for i år og lad os håbe vi kan mødes under mere almindelige forhold til næste år.

Mvh
Henrik

Vejledning til udarbejdelse af høringssvar

Skriv et høringssvar til Ballerup Kommune

Bestyrelsen håber at rigtig mange medlemmer i AH Kildegaarden vil benytte sig af muligheden for at sende bemærkninger til Ballerup Kommunes lokalplan 182 om kolonihaver.

Bestyrelsen har derfor fået udfærdiget en vejledning i hvorledes et høringssvar kan udformes.

Det står medlemmerne frit for at vælge hvilken metode man helst vil benytte.

Jo flere høringssvar, jo bedre, det er derfor vigtigt at hvert havemedlem skriver sit eget høringssvar og ikke går sammen med andre medlemmer om ét svar

Vejledning til udarbejdelse af høringssvar.pdf

Naboskab Fællesskab Fællesregler

I disse corona tider hvor mange har arbejdet hjemmefra, hvor skoler/daginstitutioner har været lukket, er det bestyrelsens opfattelse at rigtigt mange er trukket ud i kolonihaven. Det er dejlig med liv i vores forening.

Med den nuværende melding for rejser i sommerferien, kan vi imødese at det samme vil gøre sig gældende hen over sommeren. Vi bliver derfor mange mennesker på arealet og for det gode naboskabs skyld, skal vi i fællesskab overholde vores fælles regler.

Hunde er velkomne i A/H Kildegaarden, de skal holdes i snor når man går på stier, veje og fællesarealer (og selvfølgelig samler man efterladenskaber op.
Hunde skal holdes inde i egen have og må ikke løbe ud på stier, veje og fællesarealer. Hunde må ikke stå og gø i haven, til gene for naboer og genboer. Tænk på at din hund kan høres flere veje væk. Hvis du ikke kan opdrage din hund til ikke at gø, skal du lukke den inde i dit hus.

Der er meget trafik frem og tilbage i foreningen. Hastighedsbegrænsningen på 20 KM/t gælder i hele foreningen på alle veje.

Støjende maskiner, både til havebrug og ved byggeri er tilladt på:

Hverdage mellem 9.00-19.00
Lørdage fra 9.00-15.00
Søn- og helligdage 9.00- 12.00

Tænk også over at andre kan høre når du spiller musik udenfor og måske holder en havefest, tag hensyn til andre.

Bestyrelsen beder venligst alle overholde reglerne i vores forening. På den måde er der plads til alle og dermed kan nabostridigheder muligvis undgås.

Rigtig god sommer!


Byggestop

ParagrafForslag til Lokalplan 182 for kolonihaver blev behandlet og vedtaget i Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse den 22. juni 2020.

Der er derfor fra den 22. juni stop for behandling af byggeansøgninger indtil den endelige lokalplan bliver vedtaget på et tidspunkt i efteråret.

Du må ikke påbegynde noget byggeri, hvor der ikke foreligger en godkendelse fra bestyrelsen.

Den endelige lokalplans udformning kendes først når den bliver vedtaget i efteråret.

Lokalplanen er nu i høring.

https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering

Sakset fra Ballerup Kommunes hjemmeside

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Medlemmer kan indsende høringssvar.

Bestyrelsen vil snarest komme med yderligere oplysninger omkring høringssvar mv.

Sankt Hans aflyst 2020

Desværre ingen Sankt Hans i 2020

Coronaen har som bekendt lagt en dæmper på mange gode
initiativer og begivenheder. Det gælder også for Sankt Hans i
Kildegaarden.

Læs mere HER

Midsommervisen “Vi elsker vort land”  Klik HER