Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 9:00 - 19:00
Dagrenovation 2020
Dagrenovation afhentes onsdage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37, 39, 41
Aflevering af grønt 2020
Fra kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10
Kalender
<< Januar 2021 >>
Ma Ti On To Fr
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Ingen begivenheder

Byggestop

ParagrafForslag til Lokalplan 182 for kolonihaver blev behandlet og vedtaget i Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse den 22. juni 2020.

Der er derfor fra den 22. juni stop for behandling af byggeansøgninger indtil den endelige lokalplan bliver vedtaget på et tidspunkt i efteråret.

Du må ikke påbegynde noget byggeri, hvor der ikke foreligger en godkendelse fra bestyrelsen.

Den endelige lokalplans udformning kendes først når den bliver vedtaget i efteråret.

Lokalplanen er nu i høring.

https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering

Sakset fra Ballerup Kommunes hjemmeside

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Medlemmer kan indsende høringssvar.

Bestyrelsen vil snarest komme med yderligere oplysninger omkring høringssvar mv.

Sankt Hans aflyst 2020

Desværre ingen Sankt Hans i 2020

Coronaen har som bekendt lagt en dæmper på mange gode
initiativer og begivenheder. Det gælder også for Sankt Hans i
Kildegaarden.

Læs mere HER

Midsommervisen “Vi elsker vort land”  Klik HER

Forslag til Lokalplan

Ballerup Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 2. juni behandlet "Forslag til Lokalplan nr. 182 for kolonihaverne"

Når forslaget har været behandlet i Kommunalbestyrelsen i slutningen af juni, vil der blive en høringsperiode.

Behandlingspunktet kan findes her: https://ballerup.dk/dagsorden/teknik-og-miljoeudvalget-02-06-2020

Ny formand i kildegaarden

Grundet uenighed i bestyrelsen er formanden fratrådt.
Svend Rasmussen fungerer som formand frem til generalforsamlingen.
AH Kildegaarden og Covid-19

infoDe nye tiltag fra regeringen medfører desværre yderligere begrænsninger for AH Kildegaarden.

Bestyrelsen vil snart mødes (fysisk) for at diskutere om:

Hvornår det kan forventes at afholde GF 2020 på en forsvarlig måde.

Hvordan skal/kan vi få gang i lidt vurderinger?

Hvordan skal/kan vi få gang i lidt fællesarbejde?

Vi kan afholde Skt. Hans?

Vi kan afholde Sommerfest?

Frans Ravn, Formand.