Købmanden
Kildegaardens købmand åben alle ugens dage
kl. 8:00 - 20:00
Dagrenovation 2020
Dagrenovation afhentes onsdage i ugerne:
14, 16
18 til 35
37, 39, 41
Aflevering af grønt 2020
Fra kl. 09:00 - 11:00 på materielpladsen.
5/4, 19/4, 3/5, 17/5, 31/5, 14/6, 28/6, 12/7, 26/7, 9/8, 23/8, 6/9, 20/9, 4/10, 18/10
Kalender
<< September 2020 >>
Ma Ti On To Fr
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Ingen begivenheder

Velkommen til A/H Kildegaarden´s hjemmeside

Ændring af adr., telefon, email ect. samt tilmelding til email-advis sendes til: medlemsdata@ahkildegaarden.dk  Angive ALTID havenr !

Oplever du problemer på hjemmesiden kontakt: webmaster@ahkildegaarden.dk

Siden viser ikke æøå i debatindlæg fra før 2019

Vejledning til udarbejdelse af høringssvar

Skriv et høringssvar til Ballerup Kommune

Bestyrelsen håber at rigtig mange medlemmer i AH Kildegaarden vil benytte sig af muligheden for at sende bemærkninger til Ballerup Kommunes lokalplan 182 om kolonihaver.

Bestyrelsen har derfor fået udfærdiget en vejledning i hvorledes et høringssvar kan udformes.

Det står medlemmerne frit for at vælge hvilken metode man helst vil benytte.

Jo flere høringssvar, jo bedre, det er derfor vigtigt at hvert havemedlem skriver sit eget høringssvar og ikke går sammen med andre medlemmer om ét svar

Vejledning til udarbejdelse af høringssvar.pdf

Naboskab Fællesskab Fællesregler

I disse corona tider hvor mange har arbejdet hjemmefra, hvor skoler/daginstitutioner har været lukket, er det bestyrelsens opfattelse at rigtigt mange er trukket ud i kolonihaven. Det er dejlig med liv i vores forening.

Med den nuværende melding for rejser i sommerferien, kan vi imødese at det samme vil gøre sig gældende hen over sommeren. Vi bliver derfor mange mennesker på arealet og for det gode naboskabs skyld, skal vi i fællesskab overholde vores fælles regler.

Hunde er velkomne i A/H Kildegaarden, de skal holdes i snor når man går på stier, veje og fællesarealer (og selvfølgelig samler man efterladenskaber op.
Hunde skal holdes inde i egen have og må ikke løbe ud på stier, veje og fællesarealer. Hunde må ikke stå og gø i haven, til gene for naboer og genboer. Tænk på at din hund kan høres flere veje væk. Hvis du ikke kan opdrage din hund til ikke at gø, skal du lukke den inde i dit hus.

Der er meget trafik frem og tilbage i foreningen. Hastighedsbegrænsningen på 20 KM/t gælder i hele foreningen på alle veje.

Støjende maskiner, både til havebrug og ved byggeri er tilladt på:

Hverdage mellem 9.00-19.00
Lørdage fra 9.00-15.00
Søn- og helligdage 9.00- 12.00

Tænk også over at andre kan høre når du spiller musik udenfor og måske holder en havefest, tag hensyn til andre.

Bestyrelsen beder venligst alle overholde reglerne i vores forening. På den måde er der plads til alle og dermed kan nabostridigheder muligvis undgås.

Rigtig god sommer!


Byggestop

ParagrafForslag til Lokalplan 182 for kolonihaver blev behandlet og vedtaget i Ballerup Kommunes kommunalbestyrelse den 22. juni 2020.

Der er derfor fra den 22. juni stop for behandling af byggeansøgninger indtil den endelige lokalplan bliver vedtaget på et tidspunkt i efteråret.

Du må ikke påbegynde noget byggeri, hvor der ikke foreligger en godkendelse fra bestyrelsen.

Den endelige lokalplans udformning kendes først når den bliver vedtaget i efteråret.

Lokalplanen er nu i høring.

https://ballerup.dk/borger/lokalplan-182-kolonihaver-i-hoering

Sakset fra Ballerup Kommunes hjemmeside

Lokalplanens midlertidige retsvirkninger 

Er du grundejer eller bruger i området, så husk at fra i dag og indtil lokal­planen bliver endeligt vedtaget af Kommunal­bestyrelsen, dog max. et år, må de ejen­domme, som er omfattet af forslaget, ikke udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endeligt vedtagne plan. Indtil planen bliver endeligt vedtaget er der ifølge Planloven forbud mod udstyk­ning, be­byggelse og ændring af anvendel­sen. Den nuværende lovlige anvendelse af den enkelte ejendom kan naturligvis for­t­­­sætte som hidtil.

Medlemmer kan indsende høringssvar.

Bestyrelsen vil snarest komme med yderligere oplysninger omkring høringssvar mv.

Sankt Hans aflyst 2020

Desværre ingen Sankt Hans i 2020

Coronaen har som bekendt lagt en dæmper på mange gode
initiativer og begivenheder. Det gælder også for Sankt Hans i
Kildegaarden.

Læs mere HER

Midsommervisen “Vi elsker vort land”  Klik HER

Forslag til Lokalplan

Ballerup Kommunes Teknik- og Miljøudvalg har den 2. juni behandlet "Forslag til Lokalplan nr. 182 for kolonihaverne"

Når forslaget har været behandlet i Kommunalbestyrelsen i slutningen af juni, vil der blive en høringsperiode.

Behandlingspunktet kan findes her: https://ballerup.dk/dagsorden/teknik-og-miljoeudvalget-02-06-2020

Ny formand i kildegaarden

Grundet uenighed i bestyrelsen er formanden fratrådt.
Svend Rasmussen fungerer som formand frem til generalforsamlingen.